Blog

จัดฟันใส

ปัญหาซ้ำซ้อนทั้ง ฟันห่าง ฟันซ้อนเก จัดฟันใส Käse Aligner จะแก้ไขได้จริงหรือ?

จัดฟันใส Käse Aligner จะช่วยได้หรือไม่? หากมีปัญหาซ้ำซ้อน ทั้งฟันห่าง และฟันซ้อนเก จนอีกไม่นานคงสร้างผลกระทบให้ช่องปากและฟัน    วันนี้ จัดฟันใส K
Read More
ฟันห่าง

รู้หรือไม่ ฟันห่าง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฟันผุได้!

คงไม่เป็นไร เพราะคิดว่า ฟันห่าง เป็นปัญหาเล็ก ๆ ที่ปล่อยไว้ได้ แต่แท้จริงแล้วฟันห่างอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณฟันผุ และท้ายที่สุดคุณอาจต้องสูญเสียฟัน &
Read More
ฟันซ้อนเกในฟันล่าง

ฟันซ้อนเกในฟันล่าง แก้ไขด้วยวิธีอะไรถึงจบปัญหาได้ในเวลาไม่ถึง 1 ปี?

เมื่อกำลังเผชิญกับปัญหาแทรกซ้อนของ ฟันซ้อนเกในฟันล่าง ทั้งปัญหาการเคี้ยวอาหาร การออกเสียงเวลาพูดคุยไม่ชัดเจน หินปูน ฟันสึก ฟันผุ เป็นต้น จนทำให้ต้องรี
Read More
ฟันสบลึก

ฟันสบลึก ทำให้หน้าสั้น เพราะเวลายิ้มไม่ค่อยเห็นฟันล่าง จะจัดการอย่างไร

ฟันสบลึก ลักษณะการสบฟันที่ผิดปกติ จนส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บภายในช่องปากได้ง่าย รวมถึงเกิดปัญหาหน้าสั้น เพราะยิ้มแล้วไม่ค่อยเห็นฟันล่างได้อีกด้วย  
Read More