Blog

ฟันสบลึก

หยุดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะปัญหา ฟันสบลึก (Deep Bite) ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

ฟันสบลึก หนึ่งต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาช่องปากแทรกซ้อน หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี จัดการต้นต่อของการเกิดปัญหาด้วยจัด
Read More
จัดฟันใส

จัดฟันใส แก้ปัญหาฟันหน้าไม่สบกัน (Open Bite) กลับมายิ้มอย่างมั่นใจได้ภายใน 5 เดือน

จัดฟันใส Käse Aligner แก้ไขฟันหน้าไม่สบกัน กู้รอยยิ้มสวยให้คุณกลับมามั่นใจได้อีกครั้งภายใน 5 เดือน จริงหรือ?   สาเหตุของ ฟันหน้าไม่สบกัน ที่ต้องจ
Read More
ฟันซ้อน

จบปัญหา ฟันซ้อน ฟันเก ด้วยจัดฟันใส ภายใน 6 เดือน ได้จริงหรือไม่?

ฟันซ้อน ฟันเก หนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำลายความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี ทำให้คุณไม่กล้าโชว์รอยยิ้มสวย ถ้าไม่อยากให้ปัญหานี้บั่นทอนความมั่นใจในตนเอง จะแก้ไขอ
Read More
ฟันหน้าไม่สบกัน

แก้ไข ฟันหน้าไม่สบกัน (Open Bite) จบปัญหาก่อนบานปลายภายใน 5 เดือน ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

ทำไม ฟันหน้าไม่สบกัน จนเห็นช่องว่างระหว่างฟันหน้าบนและล่าง หรือที่เรียกว่าฟันสบเปิด จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการรักษา วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน! ฟันหน้า
Read More