Pricing

  ราคาเริ่มต้น เพียง
49,000 บาท
 ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

Contact Us

Käse Aligner Starter Package
ราคา 49,000 บาท

กรณีเคสที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย ต้องการแก้ไขแค่ฟันหน้า เหมาะสำหรับคนไข้ที่เคยจัดฟันมาแล้วหรือมีปัญหาปัญหาฟันห่าง ฟันซ้อนเก เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยไม่มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว หรือปัญหาการสบฟันในฟันหลังหรือฟันกราม

เคสไม่ถอนฟัน
ราคา 69,000 บาท

สามารถแก้ไขปัญหาฟันได้ตั้งแต่เคสง่ายจนถึงเคสยากสำหรับเคสที่ไม่ต้องถอนฟัน สามารถเคลื่อนฟันได้ทุกซี่ตั้งแต่ฟันซี่หน้า จนถึงฟันหลัง ตามวินิจฉัยของทันตแพทย์และแผนการรักษา

เคสถอนฟัน
ราคา 89,000 บาท

สามารถแก้ไขปัญหาฟันทุกอย่างที่เป็นเคสถอนฟัน เหมาะสำหรับเคสที่มีฟันซ้อนเกเยอะ ฟันยื่น ขากรรไกรยื่น หรือ ฟันล่าง คร่อมฟันบน

** ทุกแพ็กเกจไม่จำกัดจำนวนชิ้นงานราคารวมค่าอปุกรณ์จัดฟันใสเพิ่มเติมตลอดการรักษาหากยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ