FAQ

ไม่ จัดฟันใสสามารถแก้ฟันซ้อนเกได้ไม่ว่าจะเป็นเคสยากหรือง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยจัดฟันมาแล้วเท่านั้น

เคสส่วนมากจะใช้เวลาเพียง 3 – 12 เดือน (สำหรับเคสไม่ถอนฟัน) หากเป็นกรณีถอนฟันจะใช้เวลา 1 – 2 ปี

ทันตแพทย์จะติดปุ่ม Attachment บนฟันในครั้งแรกที่รับชิ้นงานโดยปุ่มมีลักษณะใส ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่ฟันให้ไปทิศทางต่างๆ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงทำให้จัดฟันใส Käse สามารถแก้ไขได้ทั้งเคสยากและง่าย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการปรึกษากับทางคลินิกในเครือ โดยมีทันตแพทย์ให้คำปรึกษารวมไปถึงการวางแผน ดูแล และติดตามผลตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา

จัดฟันใส Käse ใช้ซอฟต์แวร์ในการผลิตชิ้นงานจากสหรัฐอเมริกาและวัสดุที่ใช้มีความมาตรฐานระดับสากลซึ่งมีความทนทานและยืดหยุ่นสูง

ไม่ ราคา 69,000 บาท สำหรับเคสไม่ถอนฟัน โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (ไม่รวมรีเทนเนอร์)

แนะนำว่าควรใส่อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้การเคลื่อนที่ฟันเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและแผนที่วางไว้

แนะนำว่าให้ถอดเครื่องมือจัดฟันใสขณะรับประทานอาหาร แต่ในกรณีดื่มน้ำสามารถดื่มได้เลยโดยไม่ต้องถอดออก