ก่อนจะได้ใส่ อุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner คุณต้องเจอกับขั้นตอนอะไรบ้าง?

อุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner

ก่อนจะได้ อุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner คุณต้องเจอกับขั้นตอนอะไรบ้าง ใครที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟัน แล้วกำลังตัดสินใจจัดฟันใส Käse Aligner แต่อยากทราบขั้นตอนในการรักษา วันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนก่อนได้รับอุปกรณ์จัดฟันใสกัน รับรองหมดข้อสงสัยในเรื่องนี้แน่นอน

 

ขั้นตอนก่อนได้รับอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner คุณต้องเจอกับขั้นตอนอะไรบ้าง?

เมื่อมีปัญหาการเรียงตัวของฟัน คุณย่อมต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจัดฟันใส Käse Aligner เป็นหนึ่งในทางออกที่น่าสนใจ เพราะสามารถแก้ไขปัญหาฟันได้อย่างครอบคลุมทั้งเคสยาก-ง่าย ถอนฟัน-ไม่ถอนฟัน มีประสิทธิภาพ และเร็วกว่าการจัดฟันปกติถึง 2 เท่า แถมยังเป็นมิตรกับช่องปากและไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หลาย ๆ คนตัดสินใจเลือกแก้ไขการเรียงตัวของฟันด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner โดยขั้นตอนก่อนได้รับอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner มีดังนี้

 

  • เอกซเรย์ ตรวจและเคลียร์ช่องปาก ถอนฟันให้เรียบร้อยก่อน (กรณีเคสถอนฟัน) แล้วจึงสแกนฟันด้วย 3D Intraoral Scanner ซึ่งการสแกนช่องปากแบบดิจิทัลนั้น  ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการออกแบบรอยยิ้มของคุณ เทคโนโลยีของเครื่องสแกนที่ดีจะทําให้ทันตแพทย์สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างละเอียดก่อนเริ่มจัดฟัน จึงรักษาและออกแบบการจัดฟันใสได้อย่างตรงจุดมากที่สุด
  • ออกแบบฟันด้วยระบบดิจิทัลผ่านซอฟต์แวร์ ร่วมกับการวางแผนการรักษาโดยทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา ในการวางแผนการออกแบบฟัน ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์เป็นการจําลองภาพ 3 มิติ หลังจากการจัดฟันที่สามารถคาดการณ์ได้กับคุณ พร้อมผลการวิเคราะห์ ทั้งเรื่องการเคลื่อนตัวของฟันและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา
  • 2 สัปดาห์หลังฟังแผนการรักษา คุณจะได้รับอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner ชุดแรก พร้อมติดปุ่ม Attachment บนฟัน แต่ในกรณีเคสไม่ถอนฟัน จะมีการกรอฟันเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ในวันนี้ก่อนติดปุ่ม Attachment  และใส่อุปกรณ์จัดฟันใสชุดแรก โดยปุ่ม Attachment หรือ PowerCompose มีส่วน สําคัญอย่างมากในการกําหนดแรงและทิศทางการในการเคลื่อนฟัน ซึ่งการติดปุ่มของแต่ละเคสจะไม่เหมือนกัน เพราะจะมีออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคล

 

หลังจากได้รับอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner ชุดแรก ลำดับถัดไปก็คือการใส่อุปกรณ์ให้ครบตามเวลาที่ทันตแพทย์แนะนำ คือ อย่างน้อยวันละ 20-22 ชั่วโมง และถอดทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารและทำความสะอาดช่องปาก อีกทั้งต้องเข้ามาตรวจความคืบหน้าของการจัดฟันเป็นระยะตามที่ทันตแพทย์นัดหมาย พร้อมรับอุปกรณ์จัดฟันใสชุดถัดไป

อุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner

คุณสมบัติเฉพาะของ อุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner

Käse Aligner เลือกใช้เป็นวัสดุในการผลิตอุปกรณ์จัดฟันใสKäse Aligner ที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากวงการทันตกรรม ทําให้ทุกชิ้นงานที่สวมใส่ ใส เหมือนไม่ไ่ด้ใส่ ไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ยืดหยุ่นและทนทาน จึงเป็นมิตรต่อช่องปาก และให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพตามที่ได้คาดการณ์ไว้ พร้อมความหนาของอุปกรณ์จัดฟันใสKäse Aligner 3 ระดับ ได้แก่ Soft, Medium และ Hard ที่ช่วย การจัดฟันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปรับตัวได้ง่าย นอกจากนี้ อุปกรณ์จัดฟันใสKäse Aligner ยังถอดเข้าออกง่าย และทำความสะอาดไม่ยุ่งยาก เพียงใช้น้ำสะอาดกับแปรงสีฟันถูเบา ๆ ด้านในและด้านนอกชิ้นงาน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

จัดฟันใส Käse Aligner ออกแบบการรักษาอย่างครอบคลุม และตรงจุดตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยทุกชิ้นงาน หรืออุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner ถูกผลิตภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ และดีไซน์มาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล เพื่อให้ทุกการเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปตามแผนการรักษาที่ออกแบบไว้ โดยเคสส่วนใหญ่ใช้เวลาจัดฟันใส 6 เดือน ถึง 1 ปีเท่านั้น ฟันเรียงสวยและรอยยิ้มมั่นใจก็เป็นของคุณได้

Recommended Posts