ปุ่มเคลื่อนฟัน PowerCompose กับอุปกรณ์จัดฟันใส

ปุ่มเคลื่อนฟัน

ปุ่มเคลื่อนฟัน PowerCompose หรือปุ่ม Attachment  มีความสำคัญและมีหลักการทำงานอย่างไรกับอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner เรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้เข้าใจกัน

 

ปุ่มเคลื่อนฟัน คืออะไร?

ปุ่มติดบนฟันสำหรับคนใส่ชิ้นงานอุปกรณ์จัดฟันใส PowerCompose หรือปุ่มเคลื่อนฟัน Attachment คือปุ่มที่มีสีเดียวกับฟัน และใช้วัสดุเดียวกับวัสดุอุดฟัน ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีขนาดเล็กเพื่อติดบนผิวฟัน โดยมีตำแหน่งในการติดที่แตกต่างกันไปให้กับคนไข้ในแต่ละเคส ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันให้เคลื่อนที่ไปทาง ซ้าย ขวา บน และล่าง ตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้กำหนดไว้ 

 

มีหลักการทำงานในการทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้อย่างไร

ปุ่มติดฟันที่คนไข้จะได้ติดนั้น ทันตแพทย์จะติดปุ่มบริเวณผิวฟันในวันที่เข้ามารับชิ้นงานหรืออุปกรณ์จัดฟันใสชุดแรก โดยจำนวนและตำแหน่งในการติดปุ่มแต่ละซี่จะขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือแผนการรักษาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้เทคนิคของทันตแพทย์เพื่อคำนวณการเคลื่อนที่และทิศทางของฟัน ซึ่งการติดปุ่มใหม่ระหว่างการใส่อุปกรณ์จัดฟันใสหรือการรักษาอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ในกรณีที่ปุ่มติดฟันหลุด โดยหลักการทำงานและการเคลื่อนที่ของปุ่มเคลื่อนฟันนั้นจะทำหน้าที่ร่วมกับอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner ในแต่ละชิ้นงานที่คนไข้ได้รับไปทั้งกำหนดแรงในการเคลื่อนที่ ควบคุมทิศทาง เช่น ดึงฟัน ขยับรากฟัน เพื่อแก้ปัญหาของคนไข้แต่ละเคสที่ต้องการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการเรียงตัวของฟันหรือแก้ไขการสบฟัน เพื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและตรงตามแผนการรักษาของทันตแพทย์

 

ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายขึ้น หลักการการเคลื่อนที่ของการจัดฟันโลหะก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องทำงานร่วมกัน คือ ลวด แบร็กเก็ต และยาง รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อีกมากมายที่มีส่วนทำให้การเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจัดฟันใสจะมีหลักการเพื่อให้ฟันเกิดการเคลื่อนตัวก็จะมีเพียง 2 อย่างหลักเท่านั้น คือปุ่มติดฟันและตัวอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner นั่นเอง ซึ่งอาจจะมีอุปกรณ์เสริมเพียงไม่กี่ชิ้นเพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่ของฟันดีขึ้น เช่น หมุดจัดฟัน ยางดึงฟัน เพื่อช่วยให้มีแรงในการดึงฟันมให้เคลื่อนที่ตามที่ทันตแพทย์วางแผนไว้ได้ 

และ Chewie อุปกรณ์สำหรับกัดเพื่อให้ชิ้นงานแนบสนิทไปกับผิวฟัน

*หมายเหตุ การใช้อุปกรณ์เสริมจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเคส ขึ้นอยู่กับการเรียงตัวของฟันคนไข้และแผนการรักษาของทันตแพทย์แต่ละท่าน

ปุ่มเคลื่อนฟัน ตอบโจทย์ให้ทุกเคสการรักษาไม่ว่าจะเป็นเคสยาก – ง่าย

ทุกเคสปัญหาฟัน ไม่ว่าจะเป็น ฟันหน้าบนยื่น ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันไม่สบกัน ฟันสบลึก ฟันซ้อนฟันเก ก็สามารถทำให้ฟันกลับมาสบกันและเรียงตัวสวยด้วยการออกแบบการติด PowerCompose หรือปุ่มเคลื่อนฟัน Attachment และอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner ที่ทำให้ผู้ที่มีปัญหาฟันไม่มีข้อจำกัดในการจัดฟันใสอีกต่อไป ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนที่ของฟันให้ไปในทิศทางที่กำหนด จึงทำให้ทันตแพทย์สามารถประยุกต์กระบวนการรักษาโดยใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วยการออกแบบตำแหน่งการติดปุ่มเคลื่อนฟันเพื่อความแม่นยำและเหมาะสมกับฟันแต่ละซี่ของคนไข้โดยเฉพาะ จึงสามารถรองรับในทุกระดับความยาก – ง่าย ของทุกเคส รวมถึงเคสที่ต้องถอนหรือไม่ถอนฟันอีกด้วย 

 

จะเห็นได้ว่าปุ่มเคลื่อนฟัน PowerCompose นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อทำงานร่วมกับ อุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner เพื่อให้ผลลัพธ์ในการเคลื่อนที่ของฟันมีการเคลื่อนที่ทุกซี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณสามารถมีรอยยิ้มในฝันได้ตามที่ต้องการ

 

‘ออกแบบรอยยิ้มในฝัน…สร้างโลกใบใหม่ให้คุณ’

Käse Aligner – Design Your Ideal Smile

 😁 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดทันตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่ 

👉Line : @kasealigner

👉IG : kase_aligner

👉FB: KaseAligner

Recommended Posts