จะทำอย่างไรเมื่อคุณมี ปัญหายิ้มเบี้ยว

ปัญหายิ้มเบี้ยว

ดูเหมือนคุณกำลังเผชิญกับ ปัญหายิ้มเบี้ยว อยู่ ยิ่งโชว์ยิ้มกว้างยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเส้นกึ่งกลางระหว่างฟันบนและฟันล่างของคุณไม่ตรงกัน จึงทำให้แนวฟันดูไม่สมมาตร เป็นต้นเหตุให้ยิ้มของคุณดูเบี้ยว

Continue reading