ไม่มั่นใจ เพราะฟันซ้อนเกและ ระดับฟันไม่เท่ากัน จะแก้ไขอย่างไรดี?

ระดับฟันไม่เท่ากัน

ระดับฟันไม่เท่ากัน พ่วงกับปัญหาฟันซ้อนเกนั้น สร้างผลกระทบให้กับช่องปาก รวมทั้งทำลายความมั่นใจและรอยยิ้มสวยของคุณ ดังนั้น อย่าปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อต่อไป รีบแก้ไขด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

Continue reading