เทียบชัด จัดฟันใส Käse Aligner VS จัดฟันโลหะ แบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด

จัดฟันใส Käse Aligner

มีปัญหาการเรียงตัวของฟัน แต่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะ จัดฟันใส Käse Aligner หรือจะจัดฟันโลหะดี? วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบการจัดฟันทั้งสองประเภทแบบชัด ๆ กันไปเลย ว่าแบบไหนจะเหมาะกับคุณมากที่สุด รับรองหลังอ่านจบเลือกได้แน่นอน

 

นอกจากจะมีปัญหาการเรียงตัวของฟันแล้ว ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอีกคือ เลือกไม่ได้สักทีว่าจะจัดฟันใส Käse Aligner หรือจะจัดฟันโลหะ เห็นอย่างนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบให้ดูกันไปเลยว่าแบบไหนจะใช่สำหรับคุณ เลือกให้เหมาะกับตนเองดีที่สุด

 

จัดฟันใสKäse Aligner VS จัดฟันโลหะ

 • จัดฟันใสKäse Aligner VS จัดฟันโลหะ : อุปกรณ์จัดฟัน

จัดฟันใสKäse Aligner มีอุปกรณ์จัดฟันหลัก ๆ คือ 

ชิ้นงานจัดฟันใสที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล มีลักษณะคล้ายรีเทนเนอร์ใส มีความใสเป็นธรรมชาติจนมองแทบไม่ออกว่าใส่อยู่ ยืดหยุ่น และทนทาน จึงเป็นมิตรกับช่องปาก ถอดเข้าออกได้ง่าย และต้องถอดทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารหรือทำความสะอาดช่องปาก เพราะฉะนั้นจึงไม่รบกวนการรับประทานอาหาร และคุณยังสามารถทำความสะอาดช่องปากได้สะดวกเหมือนเดิม อีกทั้งยังมี PowerCompose หรือ ปุ่ม Attachment ทันตแพทย์จะติดไว้บนฟัน โดยการติดปุ่มจะดีไซน์ให้เหมาะสมกับการการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล ปุ่มดังกล่าวจะทำหน้าที่ควบคุมแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

จัดฟันโลหะ มีอุปกรณ์จัดฟันหลัก ๆ คือ

เครื่องมือจัดฟันโลหะทุกชิ้นจะออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของฟัน โดยมีลวดจัดฟันที่นำมาร้อยกับแบร็กเก็ตและมียางรัดฟันดึงไว้ ทำหน้าที่ร่วมกันในการดึงฟันให้เรียงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม

 

 • จัดฟันใสKäse Aligner VS จัดฟันโลหะ : วิธีการเคลื่อนฟัน

หลักการการเคลื่อนที่ฟันของการจัดฟันใสKäse Aligner 

อุปกรณ์จัดฟันใสที่ทำมาจากวัสดุพลาสติกที่ออกแบบตามลักษณะฟันของแต่ละบุคคลจะใส่ครอบลงไปบนฟัน ซึ่งจะทำงานร่วมกับปุ่ม Attachment ที่ติดบนฟัน โดยจะทำการออกแรงกระทำบนฟันเพื่อให้ฟันเคลื่อนไปในยังตำแหน่งที่ต้องการ ตัวปุ่ม Attachment จะมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของฟัน เช่น เคลื่อนฟันซ้าย-ขวา บน-ล่าง ตามแผนการรักษา โดยแต่ละคนก็จะติดปุ่มในตำแหน่งที่แตกต่างกันไป 

เมื่อฟันเคลื่อนที่ อุปกรณ์จะใช้แรงผลักในการดึงออกหรือดันฟันเข้า ซึ่งการจัดฟันใสนั้นจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เครื่อง Intraoral Scanner หรือเครื่องสแกนฟัน 3 มิติ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ดิจิทัลเข้ามาช่วยเรื่องการจำลองการเคลื่อนที่ของฟัน เพื่อคำนวณทิศทางการเข้าที่ของฟันให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด 

 

หลักการการเคลื่อนที่ฟันของการจัดฟันโลหะ

เมื่อนำลวดจัดฟันมาร้อยกับแบร็กเก็ตที่ยึดติดกับฟันและยึดไว้กับยางรัดฟัน ตัวลวดจะทำหน้าที่บังคับและใช้แรงดึงฟันไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและวางแผนการรักษาไว้แล้ว โดยทันตแพทย์จะค่อย ๆ ขยับลวดเพื่อดึงฟันของคุณให้อยู่ในแนวเดียวกัน นอกจากนี้ยังมียางดึงฟันที่ทำให้ฟันมีการเคลื่อนตัวได้ โดยยางดึงฟันมีหลายขนาดและให้แรงดึงที่แตกต่างกัน การใส่ยางดึงฟันต้องอาศัยวินัยของคนไข้อย่างเคร่งครัด ถึงจะทำให้ผลลัพธ์ในการรักษาเกิดประสิทธิภาพและตรงตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้วางไว้ให้มากที่สุด

 • จัดฟันใสKäse Aligner VS จัดฟันโลหะ : ระยะเวลาในการจัดฟัน

ระยะเวลาการจัดฟันใสKäse Aligner เร็วกว่าการจัดฟันโลหะถึง 2 เท่า

 • กรณีไม่ถอนฟัน จะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันใส Käse Aligner เพียง 3 เดือน – 1 ปี
 • กรณีถอนฟัน จะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันใส Käse Aligner ประมาณ 1 – 2 ปี

ระยะเวลาจัดฟันใส่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6 เดือน – 1 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาฟันของแต่ละบุคคล การดูแลสุขอนามัยในช่องปาก และวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสอย่างน้อยวันละ 20 ชั่วโมงด้วย

จัดฟันใส Käse Aligner

ระยะเวลาการจัดฟันโลหะ

จัดฟันโลหะมักใช้เวลาในการจัดฟันราว ๆ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับปัญหาการเรียงตัวของฟันของแต่ละบุคคล และวินัยในการดูเเลฟัน รวมทั้งการพบทันตแพทย์ตามนัดทุกเดือน

 

 • จัดฟันใส Käse Aligner VS จัดฟันโลหะ : การนัดหมายของทันตแพทย์

การนัดหมายของทันตแพทย์กรณีจัดฟันใสKäse Aligner

ทันตแพทย์จะนัดหมายเพื่อตรวจเช็คความคืบหน้าในการจัดฟันเป็นระยะ ๆ พร้อมรับชิ้นงานจัดฟันใสชุดถัดไปด้วย ซึ่งทุกขั้นตอนในการรักษา จะอยู่ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยปกติแล้วหลังจากรับชิ้นงานชิ้นแรกไป ทันตแพทย์จะให้ชิ้นงานกับคนไข้ให้เพียงพอต่อการใส่เพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อ Follow up หากเบื้องต้นทุกอย่างอยู่ในการรักษาที่ดีเยี่ยม เป็นไปตามที่ทันตแพทย์วางแผน รวมไปถึงคนไข้เองมีวินัยอย่างเคร่งครัดในการใส่อุปกรณ์จัดฟันใส คุณสามารถแจ้งทันตแพทย์เพื่อขอรับชิ้นงานเพิ่มเติมเพื่อยืดระยะเวลาในการมาพบทันตแพทย์ได้ สูงสุด 2 – 3 เดือน แล้วแต่เคส

 

การนัดหมายของทันตแพทย์กรณีจัดฟันโลหะ

การจัดฟันโลหะทันตแพทย์จะนัดหมายพบคนไข้ในทุก ๆ เดือน เพราะลวดที่เคยออกแรงผลักฟันให้เคลื่อนที่จะถูกปรับให้เหมาะสมกับการเคลื่อนได้ทีละน้อยเท่านั้น ถ้าเคลื่อนเร็วไปขากรรไกรจะสร้างกระดูกไม่ทัน ฟันจะล้มได้ คนจัดฟันโลหะจึงจำเป็นต้องกลับมาให้ทันตแพทย์ปรับลวดทุกเดือนเพื่อปรับระดับแรงในการเคลื่อนฟันที่เหมาะสม ทำให้ฟันเคลื่อนที่ทีละนิดอย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการตรวจเช็คระยะว่าแรงที่ใส่ไปนั้นเหมาะสมหรือไม่ หรือคุณมีอาการของโรคอื่น ๆ แทรกซ้อนด้วยหรือไม่ จะได้แก้ไขได้ทันเวลา รวมถึงเพื่อเปลี่ยนยางรัดฟันที่สะสมไปด้วยคราบสกปรกและจุลินทรีย์ที่อาจทำให้มีกลิ่นปาก และถ้าปล่อยใส่ยางรัดฟันเดิมไว้นาน ๆ ยางอาจมีการเปื่อยจนรัดไม่แน่น ฟันจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 • จัดฟันใส Käse Aligner VS จัดฟันโลหะ : ราคา

จัดฟันใสKäse Aligner 

ราคาเริ่มต้น 49,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงานทุกกรณี ราคารวมค่าอปุกรณ์จัดฟันใสเพิ่มเติมตลอดการรักษาหากยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • Käse Aligner Starter Package ราคา 49,000 บาท

กรณีเคสที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย ต้องการแก้ไขแค่ฟันหน้า เหมาะสำหรับคนไข้ที่เคยจัดฟันมาแล้วหรือมีปัญหาปัญหาฟันห่าง ฟันซ้อนเก เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยไม่มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว หรือปัญหาการสบฟันในฟันหลังหรือฟันกราม

 • เคสไม่ถอนฟัน ราคา 69,000 บาท

สามารถแก้ไขปัญหาฟันได้ตั้งแต่เคสง่ายจนถึงเคสยากสำหรับเคสที่ไม่ต้องถอนฟัน สามารถเคลื่อนฟันได้ทุกซี่ตั้งแต่ฟันซี่หน้า จนถึงฟันหลัง ตามวินิจฉัยของทันตแพทย์และแผนการรักษา

 • เคสถอนฟัน ราคา 89,000 บาท

สามารถแก้ไขปัญหาฟันทุกอย่างที่เป็นเคสถอนฟัน เหมาะสำหรับเคสที่มีฟันซ้อนเกเยอะ ฟันยื่น ขากรรไกรยื่น หรือ ฟันล่าง คร่อมฟันบน รวมทั้งสามารถปรับรูปปาก เช่น แก้ปัญหารูปปากอูม ได้อีกด้วย

 

จัดฟันโลหะ 

ราคาแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ เคสไม่ถอนฟันมีราคาเริ่มต้นประมาณ 40,000 บาท และเคสถอนฟันมีราคาเริ่มต้นประมาณ 49,000 บาท

 

เทียบชัดระหว่าง จัดฟันใส Käse Aligner VS จัดฟันโลหะ ใครสะดวกแบบไหนก็เลือกได้เลย แต่ถ้าใครชอบความรวดเร็ว ขั้นตอนน้อย ไม่ยุ่งยาก และไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ก็ต้องเลือกจัดฟันใส Käse Aligner ทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

ถึงเวลาที่ จัดฟันใส ต้องออกโรง ช่วยจัดการฟันห่างและยิ้มเบี้ยวให้จบได้อย่างรวดเร็วที่สุด

จัดฟันใส

จัดฟันใสช่วยด้วย! ทำอย่างไรดี เมื่ออยากแก้ไขปัญหาฟันห่างและยิ้มเบี้ยวโดยเร็วที่สุด เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เห็นอย่างนี้ จัดฟันใส Käse Aligner ก็ต้องออกโรงมาช่วยคุณซะแล้ว

 

จัดฟันใส Käse Aligner แก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้คุณได้ ซึ่งรวมไปถึงปัญหานี้ด้วย “ฟันห่าง และยิ้มเบี้ยว” สองปัญหาการเรียงตัวของฟันที่สังเกตเห็นได้ไม่ยาก โดยลักษณะที่เห็นได้ชัดของปัญหานี้คือ มีช่องว่างระหว่างฟันแต่ละซี่ชัดเจน ทั้งที่โดยปกติแล้วฟันควรเรียงชิดติดกัน และเวลายิ้มเส้นกึ่งกลางระหว่างฟันบนและฟันล่างไม่ตรงกัน ทำให้ดูเหมือนยิ้มเบี้ยว เพราะแนวฟันด้านซ้ายและด้านขวาแบ่งครึ่งไม่เท่ากัน ทั้งสองปัญหานี้ไม่ใช่แค่ตัวคุณเองที่สังเกตเห็นได้ชัด แต่ยังรวมไปถึงคนรอบข้างก็มองเห็นได้ไม่ยากด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพช่องปากและฟันเท่านั้น แต่ทว่ายังรวมไปถึงปัญหาด้านบุคลิกภาพ และความมั่นใจด้วย

 

ผลกระทบของฟันห่างและยิ้มเบี้ยวทำให้คุณต้องรีบจัดฟันใส

อย่างที่กล่าวไปว่าไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพช่องปากและฟันเท่านั้น บุคลิกภาพที่ดีและความมั่นใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เมื่อสองปัญหานี้เริ่มสร้างผลกระทบมากขึ้นต่อทั้งสองสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ คุณจึงต้องรีบหาทางจัดการกับปัญหาด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ทางออกที่จะช่วยให้คุณจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีฟันที่เรียงสวยได้อย่างรวดเร็วที่สุด

 • ช่องว่างระหว่างฟันที่เกิดขึ้นเพราะฟันห่างจะกลายเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกตกค้าง แบคทีเรีย คราบพลัค และหินปูน ยิ่งถ้าคุณละเลยการดูแลความสะอาดภายในช่องปากและฟันแล้วล่ะก็ ปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นปาก ฟันเหลือง หินปูน ฟันผุและโรคเหงือก จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้าอย่างแน่นอน
 • บุคลิกภาพที่ดีและความมั่นใจของคุณอาจถูกลดทอน เพราะฟันห่างและยิ้มเบี้ยว เช่น ต้องกังวลเวลารับประทานอาหาร เพราะเศษอาหารติดฟันง่าย จนคุณอาจพลาดยิ้มโชว์เศษอาหารติดฟันให้คนอื่นเห็นก็ได้ ยิ้มเบี้ยวทำให้คุณไม่กล้ายิ้มได้อย่างเต็มที่ และผลกระทบเหล่านี้อาจบานปลายจนส่งผลไปถึงสุขภาพจิตของบางคนได้อีกด้วย
 • การเรียงตัวของฟันที่มีปัญหานี้ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณไม่ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพบางประเภทที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ ความมั่นใจ และการยิ้ม ดังนั้นอย่าปล่อยให้ฟันห่างและยิ้มเบี้ยวทำลายโอกาสนั้นของคุณ รีบแก้ไขด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ยังไม่สายเกินไป

 

จัดฟันใส Käse Aligner ทางออกที่ใช่เพื่อจัดการปัญหาฟันห่างและยิ้มเบี้ยวได้อย่างรวดเร็ว

จัดฟันใสKäse Aligner ทางออกที่ดีในการจัดการปัญหาฟันห่างและยิ้มเบี้ยว เพื่อยับยั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ จึงเป็นเหตุให้คนไข้เคสนี้ที่เผชิญปัญหานี้เช่นเดียวกันตัดสินใจจัดฟันใส Käse Aligner

จัดฟันใส

 

คนไข้เคสนี้จัดฟันใส Käse Aligner เพื่อแก้ปัญหาฟันห่างที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณฟันหน้า รวมไปถึงการแก้ไขยิ้มเบี้ยวเพราะเส้นกึ่งกลางฟันบนและฟันล่างไม่ตรงกัน ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Käse Aligner ที่ใช้ซอฟต์แวร์ดิจิทัลในการออกแบบฟัน และวางแผนการรักษาที่แม่นยำร่วมกับทันตแพทย์ รวมทั้งมี PowerCompose ปุ่มสีเหมือนฟัน ที่ติดอยู่บนฟัน ทำหน้าที่ควบคุมแรงและทิศทางในการเคลื่อนฟันได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของคนไข้เคสนี้ให้เสร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนเท่านั้น

 

อย่ารอจนฟันห่างและยิ้มเบี้ยวสร้างผลกระทบมากมายให้กับคุณ รีบจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ยังไม่สายเกินไปที่คุณจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของฟันเรียงสวย และรอยยิ้มที่มั่นใจ

 

Q&A ไขข้อข้องใจที่คนจัดฟันใส Käse Aligner ควรรู้

จัดฟันใส

จัดฟันใส Käse Aligner เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันสบลึก ฟันล่างครอมฟันบน รวมไปถึงปัญหารูปปาก เช่น รูปปากอูม ก็สามารถแก้ไขให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเร็วกว่าการจัดฟันปกติถึง 2 เท่า ฟันเรียงสวยและรอยยิ้มมั่นใจจึงเป็นของคุณได้ไม่ยาก 

แต่ทว่าหลายคนที่สนใจหรือกำลังจัดฟันใส Käse Aligner อยู่ อาจยังมีข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบ เพื่อความกระจ่างของทุกคน วันนี้ Käse Aligner จะมาตอบ Q&A คำถามยอดฮิตที่คนจัดฟันใส Käse Aligner ควรรู้กัน

 

ไขข้อข้องสงสัยที่คนจัดฟันใส Kase Aligner ควรรู้!

Q : ใส่อุปกรณ์จัดฟันใส Kase Aligner แรก ๆ จะรู้สึกเจ็บ เป็นเรื่องปกติหรือไม่?

A : ใส่อุปกรณ์จัดฟันใสครั้งแรก ๆ จะมีอาการตึงเป็นเรื่องปกติ แต่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ อาการจะบรรเทาลงเมื่อใส่ไ่ปเรื่อย ๆ ร่างกายก็จะปรับตัวได้ หรือบางครั้งอาจจะกลับมาตึงอีกครั้งเมื่อใส่ชิ้นงานเสต็ปใหม่ เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันใสทำหน้าที่เคลื่อนฟันไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งโดยปกติอาการเจ็บปวดจะค่อย ๆ บรรเทาลงภายใน 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับฟันของแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่ฟันซ้อนเกรุนแรงหรือฟันเบียดกันมาก อาจจะมีอาการเจ็บตึงในช่วงแรกมากหน่อยแต่จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ

 

Q : ถ้าปุ่ม Attachment ที่ติดบนฟันหลุด จะทำอย่างไร? 

A : ถ้าปุ่ม Attachment หลุด 1-2 ปุ่มแล้วใส่อุปกรณ์จัดฟันใสแล้วยังยึดติดแน่นใส่ลงล็อคอยู่ หากไม่สะดวกก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพบคุณหมอทันที เนื่องจากปกติคุณหมอจะมีการติดปุ่ม Attachment เผื่อไว้อยู่แล้ว เพื่อให้ชิ้นงานจัดฟันใสแนบชิดและเคลื่อนฟันได้ตามแผน ดังนั้นจึงสามารถเข้ามาพบคุณหมอตามนัดในครั้งถัดไปได้เลย แต่ทว่าหากใส่อุปกรณ์จัดฟันใสแล้วรู้สึกหลวมหรือไม่แน่น ในกรณีนี้แนะนำให้นัดเข้ามาติดปุ่ม Attachment ใหม่โดยเร็วที่สุด

 

Q : ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันใส Kase Aligner ชิ้นใหม่ แต่ดันลืมอุปกรณ์จัดฟันใส Kase Aligner ทิ้งไว้ที่ร้านอาหาร และไม่สามารถกลับไปเอาได้ จะทำอย่างไร?

A : สามารถใส่ชิ้นงานจัดฟันใสในสเต็ปถัดไปได้เลย เช่น ถ้าใส่ชิ้นงานจัดฟันใสระดับ Soft อยู่ แล้วชิ้นงานหายโดยยังใส่ไม่ครบ 7 วันตามกำหนด ก็แนะนำให้คนไข้ใส่ชิ้นงานในสเต็ปถัดไป คือ Medium ต่อได้เลย โดยส่วนใหญ่จะใส่ลงเพราะสเต็ปถัดไปชิ้นงานจะหนาและกระชับมากขึ้น แต่ถ้ากรณีคนไข้ใส่ชิ้นงานจัดฟันใสไม่ลง แนะนำให้เข้าพบคุณหมอเพื่อประเมินดูอีกครั้ง

 

Q : ถ้าไม่ว่างไปพบคุณหมอตามนัดหมายเพื่อตรวจเช็คและรับอุปกรณ์จัดฟันใส Kase Aligner ชุดต่อไป จะทำอย่างไร?

A : กรณีไม่สะดวกเข้าพบคุณหมอหรือมาเอาชิ้นงานจัดฟันใส จะแนะนำให้ใส่ชิ้นงานจัดฟันใสชิ้นสุดท้ายที่มีอยู่ต่อไปก่อนเรื่อย ๆ จนกว่าจะสะดวกมาพบคุณหมอ ห้ามปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ใส่อุปกรณ์จัดฟันใสโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้ฟันล้มหรือเคลื่อนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรปล่อยไว้นานเพราะฟันจะไม่เคลื่อนที่ตามระยะเวลาที่วางไว้ เมื่อใส่ชิ้นงานเดิมไปเรื่อย ๆ จะทำให้การจัดฟันใสเสร็จไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น อย่างน้อยถ้าหากไม่ว่างไปพบคุณหมอก็อาจติดต่อคลินิกพาร์ทเนอร์ที่เข้าบริการเพื่อขอรับชิ้นงานจัดฟันใสก่อนได้ แต่อย่างไรก็แนะนำให้พบคุณหมอจะดีกว่า เพราะคุณหมอจะดูได้ว่าฟันเคลื่อนที่เป็นไปตามแผนหรือตำแหน่งที่วางไว้หรือไม่

จัดฟันใส Käse Aligner

Q : ทำความสะอาดอุปกรณ์จัดฟันใส Kase Aligner อย่างถูกวิธี ต้องทำอย่างไร?

A : โดยปกติจะต้องถอดอุปกรณ์จัดฟันใสออกทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งก่อนใช้งานอีกครั้งจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์จัดฟันใสอย่างถูกวิธี คือ ใช้น้ำสะอาดกับแปรงสีฟันถูเบา ๆ ด้านในและด้านนอกชิ้นงาน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง หรือใช้มูสสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์จัดฟันใสโดยเฉพาะ จะสามารถทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น

 

หวังว่า Q&A นี้จะช่วยตอบคำถามที่คุณสงสัยให้กระจ่างได้ แต่ถ้าใครยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่สงสัยอยู่อีก สามารถสอบถามได้เลยที่คลินิกในเครือ Kase Aligner ที่ให้บริการในหลายพื้นที่ หรือ Line : @kasealigner ได้เลย เราพร้อมตอบทุกข้อสงสัย

สังเกตดี ๆ คุณอาจเจอกับปัญหา ฟันไม่สบกัน

ฟันไม่สบกัน

ดูเหมือนว่า “ฟันของคุณน่าจะมีปัญหา ฟันไม่สบกัน “ สังเกตเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนแบบนี้แล้ว จะจัดการด้วยวิธีไหนจึงจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด มาดูกันเลย

 

สังเกตดี ๆ ฟันของคุณอาจมีปัญหาฟันไม่สบกัน

ฟันไม่สบกันสังเกตได้ไม่ยาก เพราะเมื่อฟันสบกันแล้ว แต่กลับมีช่องว่างระหว่างฟันบนและฟันล่าง แสดงให้เห็นว่าฟันสบกันได้ไม่สนิท ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ฟันไม่สบกันหรือฟันสบเปิด (Open Bite) ถ้าใครสงสัยว่าตนเองอาจมีปัญหานี้ ให้ลองกัดฟันดู หากฟันบนและฟันล่างของคุณเปิดห่างจากกันขณะกัดฟัน อาจสรุปได้ว่าฟันของคุณน่าจะมีปัญหาฟันสบเปิด หรือทางที่ดี ควรเข้าพบทันตแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และรักษาได้ทันท่วงที เพราะฟันไม่สบกันปล่อยไว้นานก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดี

 

ฟันไม่สบกันรีบจบโดยเร็ว ก่อนผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้น

 • ฟันไม่สบกันสร้างผลกระทบต่อความมั่นใจและบุคลิกภาพ เช่น ออกเสียงพูดไม่ชัดเจน โครงสร้างใบหน้าและรูปปากผิดปกติ ไม่กล้ายิ้มเห็นฟันได้อย่างเต็มที่ บางคนไม่มั่นใจที่จะพูดคุยหรือเข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • ฟันไม่สบกันสร้างผลกระทบต่อการบดเคี้ยว เช่น กัดหรือบดเคี้ยวอาหารได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ กัดอาหารบางจำพวกไม่ขาด การกลืนผิดปกติ 
 • ฟันไม่สบกันสร้างผลกระทบต่อสุขภาพฟัน เช่น การสบฟันที่ผิดปกติส่งผลต่อความแข็งแรงของฟัน เพราะฟันบางซี่อาจได้รับแรงกระทำมากกว่าปกติจนในระยะยาวอาจโยกคลอน และฟันสึกได้ง่าย

 

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านี้ จุดเริ่มต้นของการจัดการปัญหาฟันที่ดีที่สุด คือ การรีบพบทันตแพทย์เพื่อหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม เช่นเดียวกับคนไข้เคสนี้ที่ตัดสินจัดการปัญหาฟันไม่สบกัน และฟันไม่เรียงตัวด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner

ฟันไม่สบกัน

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาในการออกแบบฟัน ร่วมกับการวางแผนการรักษาที่รัดกุมและตรงจุดของทันตแพทย์ รวมไปถึงมีปุ่ม Attachment ที่ติดอยู่บนฟัน ทำหน้าที่ควบคุมแรงและทิศทาง ให้สามารถเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การรักษาของเคสนี้ใช้เวลาในการจัดฟันใสเพียง 8 เดือน ก็สามารถจบปัญหาฟันไม่สบกันได้แล้ว

 

ยิ้มรับฟันเรียงสวยไร้ปัญหาฟันไม่สบกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เลือกจัดฟันใส Käse Aligner ทางเลือกที่ใช่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันในทุกรูปแบบให้คุณได้