แย่แล้ว! ฟันกรามน้อยเกิด ปัญหาฟันล้ม จะทำอย่างไรดี

ปัญหาฟันล้ม

แย่แล้ว! เกิด ปัญหาฟันล้ม แถมฟันที่เกิดปัญหายังเป็นฟันกรามน้อยด้วย เจอปัญหาใหญ่แบบนี้ จัดฟันใส  Käse Aligner จะช่วยได้หรือไม่?

 

ปัญหาฟันล้ม อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยฟันเคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ล้มเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อหาสมดุลหรือยึดเกาะฟันซี่ข้างเคียง ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเมื่อเกิดช่องว่างระหว่างฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอมทดแทน จึงทำให้ฟันที่เหลืออยู่เคลื่อนตัวเข้าหาช่องว่างจนล้มเอียงไม่เป็นท่าในที่สุด ฟันล้มจึงถือเป็นปัญหาใหญ่พอตัว ยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับฟันที่มีบทบาทสำคัญในการบดเคี้ยว ก็ยิ่งสร้างผลกระทบมากกว่าเดิม อย่างเคสนี้ที่ต้องเผชิญกับ “ปัญหาฟันกรามน้อยล้ม”

 

ฟันกรามน้อยเกิดปัญหาฟันล้ม จะส่งผลกระทบอย่างไร?

เพราะปัญหาฟันล้มไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ แถมยังเกิดกับฟันกรามน้อย หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า ฟันกรามหน้า  (Bicuspid) เนื่องจากตำแหน่งของฟันประเภทนี้จะขึ้นอยู่ด้านหน้าฟันกราม มีทั้งหมด 8 ซี่ เป็นฟันบน 4 ซี่ และฟันล่างอีก 4 ซี่ โดยลักษณะของฟันกรามน้อยจะมีส่วนบนของฟันที่ค่อนข้างเรียบ ทำหน้าที่สำคัญในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด และคงความสูงหรือความยาวของใบหน้าไว้

ดังนั้น เมื่อฟันกรามน้อยล้มเอียง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบดเคี้ยวอาหาร การสบฟันผิดปกติ อาการเจ็บปวดบริเวณฟันที่ล้ม ปัญหาด้านบุคลิกภาพและความมั่นใจ ยิ่งปล่อยไว้นาน ฟันล้มอาจนำปัญหาเหงือกมาให้คุณได้อีกด้วย เช่น เหงือกอักเสบ เหงือกบวม โรคปริทันต์ เป็นต้น

ปัญหาฟันล้ม

 

มาแก้ไขปัญหาฟันล้มด้วยจัดฟันใส Käse Aligner กันเถอะ!

เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาฟันล้ม ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การจัดการกับปัญหาฟันกรามน้อยล้มจึงต้องเกิดขึ้น แต่ถึงแม้ฟันล้มจะเกิดขึ้นกับฟันกรามน้อยซึ่งอยู่ด้านใน จัดฟันใส Käse Aligner ก็แก้ปัญหานี้ให้คุณได้!

โดยจัดฟันใส Käse Aligner สามารถแก้ไขฟันกรามน้อยล้ม เสร็จได้ภายใน 12 เดือน ด้วยการวางแผนที่รัดกุมของทันตแพทย์ เพิ่มความแม่นยำด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบฟันระบบดิจิทัล นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนฟันได้ตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา อีกทั้งยังมี PowerCompose ปุ่มที่ติดบนฟัน ทำหน้าที่ควบคุมแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาฟันล้มได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 1 ปี

แก้ไขปัญหาฟันล้ม ไม่ว่าเคสยาก-ง่าย ถอนฟันหรือไม่ถอนฟัน จัดฟันใส Käse Aligner ก็ช่วยคุณได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ คลินิกในเครือที่ให้บริการในหลายพื้นที่

ฟันซ้อน ฟันล้ม จบปัญหาได้ด้วยจัดฟันใส

ฟันล้ม

ประสบปัญหาฟันซ้อน ฟันล้ม สองปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก และฟันไม่ใช่น้อย หากคุณประสบปัญหาเช่นนี้จะแก้ไขอย่างไรดี?

 

ฟันซ้อน ฟันล้ม สองปัญหานี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ฟันซ้อน ลักษณะของฟันที่ไม่ขึ้นตามแนวเหงือก โดยขึ้นซ้อนหรือเบียดฟันซี่อื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกแนวเหงือก ทำให้ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ และไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน

ฟันล้ม การเคลื่อนที่ของฟันที่ล้มเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือล้มเข้าหาช่องว่างระหว่างฟัน เพื่อหาสมดุลหรือยึดเกาะฟันซี่ข้างเคียงไว้ โดยมีเหตุมาจากธรรมชาติของฟันที่เคลื่อนตัวตลอดเวลา

เมื่อการเรียงตัวของฟัน หรือการสบฟันผิดปกติ อย่างเช่น ฟันซ้อน ซึ่งมักจะไม่มีคู่สบ เมื่อแรงจากการบดเคี้ยวไม่ได้ลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง แรงกระทำเหล่านั้นอาจส่งผลให้ฟันบางซี่เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือที่เรียกว่า ฟันล้มนั่นเอง ฟันซ้อน และฟันล้ม จึงเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน หากมีปัญหาฟันซ้อน ก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาฟันล้มตามมา

 

แก้ไขฟันซ้อน ฟันล้มด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

แค่ปัญหาเดียวก็หนักใจเกินทนแล้ว หากต้องเจอถึง 2 ปัญหาก็คงต้องกลุ้มใจยิ่งกว่าเดิม เพราะสองปัญหานี้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของคุณได้ไม่ใช่น้อย เช่น เป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดช่องปาก เป็็นแหล่งสะสมของคราบพลัค และหินปูน จนนำไปสู่ปัญหากลิ่นปาก ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และนำไปสู่การสูญเสียฟันแท้ในที่สุด การเคี้ยวอาหารไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาด้านบุคลิกภาพ พูดไม่ชัด เป็นต้น 

ดังนั้น ทางที่ดีคุณควรรีบจัดการกับทั้งสองปัญหานี้โดยเร็วที่สุด ซึ่งจัดฟันใส Käse Aligner สามารถแก้ไขฟันซ้อน ฟันล้มให้คุณได้

ฟันล้ม

โดยมีเคสตัวอย่างในลักษณะนี้ คนไข้ประสบกับปัญหาฟันซ้อน และฟันล้ม บริเวณฟันหน้า ได้เลือกเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner ซึ่งสามารถแก้ไขฟันซ้อน ฟันล้มได้ในระยะเวลาเพียง 12 เดือน ด้วยคุณสมบัติของเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ที่มีความหนาถึง 3 ระดับ ได้แก่ บาง กลาง และหนา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ฟัน และเป็นมิตรกับช่องปาก ไม่บาดเหงือกและกระพุ้งแก้ม พร้อมด้วยปุ่ม Attachment ที่ติดบนฟัน ช่วยควบคุมแรง และทิศทางในการเคลื่อนที่ฟันได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้สามารถจบปัญหาฟันซ้อน และฟันล้มได้พร้อมกัน ภายใน 12 เดือน 

อย่าปล่อมให้ฟันซ้อนฟันล้ม กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ขัดขวางการมีสุขภาพช่องปากที่ดี และรอยยิ้มที่มั่นใจ รีบแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner จบได้ทุกเคส แต่งบไม่บานปลาย เริ่มต้น 49,000 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากต้องการรับชิ้นงานเพิ่ม

 

‘ออกแบบรอยยิ้มในฝัน…สร้างโลกใบใหม่ให้คุณ’

Käse Aligner – Design Your Ideal Smile

 😁 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดทันตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่ 

👉Line : @kasealigner

👉IG : kase_aligner

👉FB: KaseAligner