ปัญหาฟันสบลึก ทำให้หน้าสั้น เพราะเวลายิ้มไม่ค่อยเห็นฟันล่าง จะจัดการอย่างไร

ปัญหาฟันสบลึก

ปัญหาฟันสบลึก ลักษณะการสบฟันที่ผิดปกติ จนส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บภายในช่องปากได้ง่าย รวมถึงเกิดปัญหาหน้าสั้น เพราะยิ้มแล้วไม่ค่อยเห็นฟันล่างได้อีกด้วย

 

Deep Bite คือ การสบฟันผิดปกติชนิดหนึ่งที่ภาษาไทยเรียกว่าปัญหาฟันสบลึก ลักษณะของฟันหน้าบนที่สบคร่อมฟันหน้าล่างมากเกินไปจนแทบมองไม่เห็นฟันล่าง ด้วยลักษณะความผิดปกติเช่นนี้มักสร้างผลกระทบให้ไม่ใช่น้อย ไม่ว่าจะเป็น

 

ลักษณะของปัญหาฟันสบลึก สร้างปัญหาให้คุณได้!

 • ปัญหาฟันสบลึกทำให้หน้าสั้น เพราะเวลายิ้มฟันบนจะคร่อมปิดฟันล่างจนแทบมองไม่เห็น หน้าส่วนล่างจึงดูสั้น รูปหน้าที่ผิดปกติในลักษณะนี้ อาจส่งผลให้ดูแก่ก่อนวัย และยิ้มไม่สวยได้
 • ปัญหาฟันสบลึกอาจสร้างความเสียหายให้กับฟัน เหงือก และรากฟันได้ เนื่องจากปลายฟันหน้าล่างจะชนโคนฟันหน้าบน ในระยะยาวฟันบริเวณดังกล่าวจะสึกได้ง่าย เกิดปัญหาเหงือกร่น เหงือกอักเสบ รวมถึงอาจทำให้ฟันโยกได้ เพราะส่วนของรากฟันเกิดความเสียหาย
 • ปัญหาฟันสบลึกก่อให้เกิดการบาดเจ็บและแผลในช่องปากได้ง่าย ทั้งในขณะที่บดเคี้ยวอาหาร หรือเกิดการกระแทกของฟันหน้าล่างกับเหงือก หรือเพดานปากบริเวณฟันหน้าบน

 

ไม่อยากให้หน้าดูสั้น เพราะปัญหาฟันสบลึกอีกต่อไป จะมีทางออกไหนที่ช่วยได้บ้าง?

ปัญหาฟันสบลึกสร้างผลกระทบทั้งรูปหน้า รอยยิ้ม รวมไปสุขภาพช่องปากและฟัน จนทำให้ต้องหาทางจัดการกับปัญหานี้ ด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner แก้ไขฟันสบลึกให้เสร็จได้ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี

 

ยืนยันอีกเสียงว่าเป็นเรื่องจริงด้วยเคสตัวอย่างนี้ จัดฟันใส Käse Aligner จบปัญหาฟันสบลึกให้เสร็จได้ภายใน 7 เดือนเท่านั้น เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ร่วมกับการวางแผนการรักษาโดยทันตแพทย์ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเพราะแก้ไขปัญหาฟันได้อย่างตรงจุด อีกทั้งเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ยังมีปุ่มที่ติดบนฟัน PowerCompose หรือปุ่ม Attachment ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางและแรงในการเคลื่อนที่ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถเคลื่อนฟันสบลึกให้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ภายในระยะเวลา 7 เดือน

ปัญหาฟันสบลึก

        หยุดปัญหาฟันสบลึกก่อนสร้างผลกระทบมากมายให้กับคุณด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ทางออกที่ดีสำหรับผู้ประสบปัญหาการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันผิดปกติ เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของฟันเรียงสวย และรอยยิ้มที่มั่นใจ 

ปัญหาฟันสบลึก นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ปัญหาฟันสบลึก

ฟันบนคร่อมฟันล่างจนแทบมองไม่เห็น หรือที่เรียกว่า “ปัญหาฟันสบลึก” การสบฟันผิดปกติลักษณะนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ใครรู้บ้าง?

 

ลักษณะแบบนี้ เขาเรียกว่า “ปัญหาฟันสบลึก”

ปัญหาฟันสบลึก (Deep Bite) จัดเป็นลักษณะการสบฟันผิดปกติ โดยฟันหน้าบนคร่อมปิดฟันล่างมากกว่าปกติ สังเกตเห็นได้ชัดเวลากัดฟัน หรือตอนยิ้ม ซึ่งต่างจากการสบฟันปกติที่ฟันทุกซี่เรียงชิดติดกันเป็นระเบียบ ไม่ล้มเอียง ไม่ซ้อนเก กระดูกขากรรไกรบนและล่างมีความสัมพันธ์กัน ไม่ยื่นหรือหดสั้น ทำให้ฟันทุกซี่สบกันได้พอดี โดยภาวะการสบฟันผิดปกติในลักษณะนี้ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งกรรมพันธุ์ พฤติกรรมของของแต่ละคน เป็นต้น

 

ปัญหาฟันสบลึกเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง?

1.ปัญหาฟันสบลึกที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธ์ุ 

 • ฟันไม่สัมพันธ์กับขากรรไกร
 • ฟันขึ้นในตำแหน่งที่ผิดปกติ
 • ขนาดหรือรูปร่างของฟันผิดปกติ
 • ขนาดของลิ้นผิดปกติ

2.ปัญหาฟันสบลึกที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมส่วนบุคคล

 • การใช้ลิ้นดุนฟันเป็นประจำ
 • การหายใจทางปากจนเคยชิน
 • ในวัยเด็กชอบดูดนิ้ว ดูดจุกปลอม หรือดูดขวดนมเป็นระยะเวลานาน

3.ปัญหาฟันสบลึกที่เกิดขึ้นจากสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด

4.อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อกระดูกขากรรไกรโดยตรง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาฟันสบลึกได้ 

ต้นต่อเหล่านี้จึงนำไปสู่การเกิดปัญหาฟันสบลึก ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มความผิดปกติที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา เพราะหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา จะทำให้ขากรรไกรล่างเจริญน้อยกว่าปกติ เกิดการบาดเจ็บที่เหงือกและเพดานปากได้ง่าย ลดประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร โครงสร้างใบหน้าผิดรูป และสร้างผลกระทบต่อกระดูกขากรรไกร ข้อต่อกระดูกขากรรไกร กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยว ฟัน และเหงือกได้ในระยะยาว 

 

แต่ทุกอย่างยังไม่สายเกินไป รีบจัดการปัญหานี้โดยเร็วที่สุดก่อนจะบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ที่สามารถแก้ไขปัญหาฟันสบลึกให้คุณได้

      ยกตัวอย่างคนไข้เคสนี้ที่เข้ารับการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ด้วยปัญหาฟันสบลึกและฟันซ้อน ซึ่งคุณหมอได้ประเมินและวางแผนการรักษาอย่างครอบคลุมทั้งสองปัญหา หลังจากนั้นจึงเริ่มใส่เครื่องมือจัดฟันใส ด้วยเทคนิคเฉพาะของทันตแพทย์ และคุณสมบัติของเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ที่ใสเป็นธรรมชาติ ยืดหยุ่นแต่ทนทาน จึงเป็นมิตรกับช่องปาก พร้อมด้วยความหนา 3 ระดับของชิ้นงาน บาง กลาง และหนา ช่วยทำให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมี PowerCompose ปุ่มที่ติดบนฟันเพื่อกำหนดแรง และทิศทางในการเคลื่อนฟัน จึงสามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาฟันสบลึกและฟันซ้อน ทำให้เห็นฟันล่างมากขึ้น ระดับฟันเท่ากัน ฟันเรียงสวยไม่บิดเบี้ยวได้ในระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น

ปัญหาฟันสบลึก

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจัดการกับปัญหาฟันสบลึก ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner พร้อมจบทุกปัญหาการสบฟันผิดปกติ ไม่ว่าเคสยาก-ง่าย ถอนฟันหรือไม่ถอนฟัน ก็จัดการได้โดยงบไม่บานปลาย เริ่มต้นเพียง 49,000 บาท ไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมหากต้องรับชิ้นงานเพิ่ม

 

ออกแบบรอยยิ้มในฝัน…สร้างโลกใบใหม่ให้คุณ’

Käse Aligner – Design Your Ideal Smile

 😁 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดทันตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่ 

👉Line : @kasealigner

👉IG : kase_aligner

👉FB: KaseAligner 

หยุดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะ ปัญหาฟันสบลึก (Deep Bite) ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

ปัญหาฟันสบลึก

ปัญหาฟันสบลึก หนึ่งต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาช่องปากแทรกซ้อน หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี จัดการต้นต่อของการเกิดปัญหาด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

ลักษณะแบบไหนที่เรียกว่า“ปัญหาฟันสบลึก”

ปัญหาฟันสบลึก หรือ Deep Bite เป็นลักษณะการสบฟันผิดปกติรูปแบบหนึ่ง โดยฟันหน้าบนจะคร่อมปิดฟันหน้าล่างมากเกินไป จนแทบมองไม่เห็นฟันหน้าล่าง ถึงแม้คุณจะมีฟันที่เรียงสวย แต่หากมีภาวะฟันสบลึก ก็ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาไม่ได้ เพราะฟันสบลึก สร้างผลกระทบร้ายแรงไม่ใช่น้อย ไม่ว่าจะเป็น

 

ปัญหาฟันสบลึกสร้างผลกระทบในระยะยาวอะไรบ้าง?

 • ปลายฟันหน้าล่างจะชนและเสียดสีกับโคนฟันหน้าบนไปเรื่อย ๆ ในระยะยาวจะทำให้ฟันสึกง่ายกว่าปกติ และอาจรุกรามจนสร้างความเสียหายให้กับรากฟัน และเหงือก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาฟันโยกได้
 • ฟันสบลึกส่งผลให้กระดูกขากรรไกรล่างเจริญน้อยกว่าปกติ
 • ปัญหาเหงือกร่น เหงือกอักเสบ ซึ่งเป็นหนึ่งต้นเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียฟัน
 • การบาดเจ็บบริเวณเหงือก และเพดานฟันหน้าได้ง่าย เพราะการกระแทกของฟันหน้าล่าง
 • ลดประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร กัดอาหารไม่ขาด เคี้ยวไม่ละเอียด ซึ่งนำไปสู่การเกิดปัญหาระบบย่อยอาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ และท้องผูกได้ง่าย
 • เวลายิ้มจะมองไม่ค่อยเห็นฟันหน้าล่าง ทำให้แลดูโครงหน้าสั้น ดูมีอายุ จนอาจทำให้บางคนสูญเสียความมั่นใจ

หยุดผลกระทบจากปัญหาฟันสบลึกก่อนสายเกินแก้ ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner จบปัญหาได้ก่อนรุกรามกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขยากกว่าเดิม

 

จัดการปัญหาฟันสบลึก ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

ลักษณะฟันหน้าบนคร่อมฟันหน้าล่างมากเกินไป หรือปัญหาฟันสบลึกนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน ซึ่งจัดฟันใส Käse Aligner ก็เป็นหนึ่งทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่ประสบปัญหานี้ โดยสามารถเคลื่อนที่ฟันให้เรียงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้ โดยใช้เวลาในการจัดฟันไม่นาน แถมเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ยังไม่สร้างอุปสรรคในการใช้ชีวิตให้กับคุณด้วย เพราะคุณสมบัติของเครื่องมือจัดฟันที่ใสเป็นธรรมชาติ ถอดเข้า-ออกง่าย ยืดหยุ่นแต่ทนทาน และเป็นมิตรกับช่องปาก คุณจึงสามารถใช้ชีวิตกับเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ได้อย่างสบายหายห่วง

ยกตัวอย่างเคสของคนไข้ที่มีภาวะฟันสบลึก ทำให้มองไม่เห็นฟันหน้าล่าง บวกกับปัญหาระดับฟันหน้าบนไม่เท่ากัน ซึ่งสังเกตได้จากระดับเขี้ยวที่ไม่เท่ากัน ได้เข้ารับการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยปุ่มที่ติดบนฟัน PowerCompose ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ฟัน โดยในเคสนี้จะดันฟันหน้าบนขึ้น และกดฟันหน้าล่างลง เพื่อสร้างสมดุลของการสบฟันใหม่ จบปัญหาฟันสบลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาฟันสบลึก

จัดการปัญหาฟันสบลึก เพื่อหยุดผลกระทบที่ทำร้ายช่องปาก และฟันของคุณด้วยจัดฟันใส Käse Aligner จบได้ทุกปัญหาการเรียงตัวของฟัน ทั้งเคสยาก และง่าย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อฟันเรียงสวยและสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นของคุณ

 

‘ออกแบบรอยยิ้มในฝัน…สร้างโลกใบใหม่ให้คุณ’

Käse Aligner – Design Your Ideal Smile

 😁 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดทันตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่ 

👉Line : @kasealigner

👉IG : kase_aligner

👉FB: KaseAligner 

แก้ไขปัญหาฟันสบลึก ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

แก้ไขปัญหาฟันสบลึก

แก้ไขปัญหาฟันสบลึก ลักษณะการสบฟันที่ผิดปกติ โดยฟันหน้าบนคร่อมปิดฟันหน้าล่างมากกว่าปกติ เมื่อยิ้มจึงแทบมองไม่เห็นฟันหน้าล่าง หากปล่อยไว้ไม่รักษา ฟันสบลึกอาจนำพาปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมาก็เป็นได้

 

แก้ไขปัญหาฟันสบลึกที่สร้างผลกระทบให้กับคุณ

แก้ไขปัญหาฟันสบลึก หรือ Deep Bite อาจเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิด เพราะเมื่อฟันหน้าบนคร่อมฟันหน้าล่างมากเกินไป จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ในระยะยาว คือ

 • ขากรรไกรล่างเจริญน้อยกว่าปกติ
 • ปลายฟันหน้าล่างชนและเสียดสีกับโคนฟันหน้าบนส่งผลให้ฟันสึกง่าย
 • ฟันสบลึกสร้างความเสียหายให้กับรากฟัน นำไปสู่ปัญหาฟันโยก
 • ปัญหาเหงือกร่น และเหงือกอักเสบ
 • ปัญหาด้านการบดเคี้ยว
 • เกิดการบาดเจ็บที่เหงือกบริเวณเพดานฟันหน้าบนได้ง่าย เนื่องจากการกระแทกของฟันหน้าล่าง
 • โครงสร้างใบหน้าแลดูสั้น ไม่สมส่วน เพราะฟันหน้าบนคร่อมฟันหน้าล่างจนแทบมองไม่เห็น

ภาวะฟันสบลึก สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงไม่ใช่น้อย เพราะฉะนั้น หากประสบปัญหานี้อยู่ ทางที่ดีควรรีบเข้ารับการรักษาก่อนจะกลายเป็นปัญหาบานปลาย ด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner หนึ่งในทางเลือกที่ดีเพื่อแก้ปัญหาฟันสบลึก

 

แก้ไขปัญหาฟันสบลึก ด้วยจัดฟันใส Käse Aligner เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี

แก้ไขปัญหาฟันสบลึก สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner ได้ ยกตัวอย่างคนไข้รายนี้ที่มีปัญหาฟันสบลึก จนเกือบมองไม่เห็นฟันหน้าด้านล่าง ได้เข้ารับการประเมินและวางแผนการรักษา โดยใช้เครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ซึ่งเคลื่อนฟันทุกซี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยปุ่มเคลื่อนฟัน PowerCompose หรือปุ่ม Attachment ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ร่วมกับเทคนิคการกรอฟัน หรือ Interproximal Reduction (IPR) เพื่อเปิดช่องว่างให้ฟันเคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่ต้องถอนฟัน

การแก้ไขปัญหาฟันสบลึกด้วยการจัดฟันใสในเคสของคนไข้รายนี้ ใช้เวลาเพียง 8 เดือน เท่านั้น ก็สามารถทำให้ฟันยกตัวขึ้น เปิดให้เห็นฟันหน้าล่างได้อย่างชัดเจน จึงช่วยให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ พร้อมสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี

 

ไม่ว่าลักษณะฟันแบบไหน ฟันสบลึก ฟันหน้ายื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ก็สามารถแก้ไขได้ ด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner โดยใช้ระยะเวลาในการรักษาเร็วกว่าการจัดฟันปกติถึง 2 เท่า จบปัญหาได้ในราคาเดียว 69,000 บาท สำหรับเคสไม่ถอนฟัน ใครกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ สามารถเข้าพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำปรึกษาและประเมินการรักษาได้เลยที่คลินิกในเครือ ที่พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่

แก้ไขปัญหาฟันสบลึก       แก้ไขปัญหาฟันสบลึก

‘ออกแบบรอยยิ้มในฝัน…สร้างโลกใบใหม่ให้คุณ’

Käse Aligner – Design Your Ideal Smile

 😁 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดทันตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่ 

👉Line : @kasealigner

👉IG : kase_aligner

👉FB: KaseAligner