ยิ้มแล้วเห็น ฟันเขี้ยว มากเกินไป แก้ไขด้วยจัดฟันใส Käse Aligner

ฟันเขี้ยว

ยิ่งสังเกตยิ่งเห็นชัดว่ายิ้มแล้วเห็น ฟันเขี้ยว บริเวณฟันล่างมากเกินไป นี่จัดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบปัญหาฟันซ้อนเกที่ต้องแก้ไขด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ซึ่งสามารถจัดการฟันเขี้ยวที่ขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติให้เคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี

Continue reading

แก้ไขอย่างไร เมื่อประสบปัญหา ฟันเขี้ยวสูง ?

ฟันเขี้ยวสูง

มี ฟันเขี้ยวสูง อยู่บนเหงือก นี่คือลักษณะการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ เจอปัญหาแบบนี้จะแก้ไขอย่างไร? วันนี้ Käse Aligner มีทางออกที่ดีสำหรับแก้ไขปัญหานี้มา บอกทุกคน

Continue reading