ดีอย่างไร? เมื่อทุกขั้นตอนการรักษาด้วย จัดฟันใส Käse Aligner ดูแลโดยทันตแพทย์

จัดฟันใส

จะดีกว่าไหม? ถ้าทุกขั้นตอนการรักษาด้วย จัดฟันใส ดูแลโดยทันตแพทย์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าในระหว่างกระบวนการรักษาจะไม่มีปัญหาแทรกซ้อน ฟันเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้  และผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการจัดฟันใสเป็นไปตามที่ต้องการ

 

หากได้ชิ้นงานจัดฟันใสทั้งหมดในครั้งเดียว แล้วไม่ต้องพบทันตแพทย์อีกเลยคงไม่ดีแน่ เพราะคุณจะไม่สามารถรู้ความคืบหน้าในการจัดฟันโดยละเอียดได้เลย อีกทั้งการเรียงตัวของฟันคุณอาจมีปัญหาแทรกซ้อนเกิดขึ้นก็ได้ หรือบางครั้งฟันของคุณอาจไม่ได้เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้ เพราะฉะนั้นคงจะดีกว่าแน่ ๆ ถ้าทุกขั้นตอนการรักษาด้วยจัดฟันใสดูแลโดยทันตแพทย์ ซึ่งจัดฟันใส Käse Aligner ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในทุกขั้นตอนการรักษาด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนจบการรักษาจะดูแลโดยทันตแพทย์ คุณจึงมั่นใจได้ทั้งเรื่องความปลอดภัย และผลลัพธ์หลังการจัดฟันใส

 

การดูแลโดยทันตแพทย์ในทุกขั้นตอนการรักษาด้วยจัดฟันใส Käse Aligner จึงถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง

จัดฟันใส Käse Aligner ได้วางขั้นตอนในการรักษาไว้ทั้งหมด 6 สเตป โดยในทุกสเตปของการรักษานั้นดูแลโดยทันตแพทย์ คุณจึงวางใจได้ว่าจะได้ครอบครองรอยยิ้มสวยได้อย่างแน่นอน

  1. พบทันตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา
  2. เอกซเรย์ช่องปาก และสแกนฟันของคุณด้วย 3D Intraoral Scanner
  3. ฟังแผนการรักษา และดูผลการเคลื่อนที่ของฟันในรูปแบบ Animation ตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา
  4. รับอุปกรณ์จัดฟันใสชุดแรกภายใน 2 สัปดาห์หลังฟังแผน พร้อมติด PowerCompose ปุ่ม Attachment ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล
  5. เข้ารับการตรวจการเคลื่อนที่ของฟันตามที่ทันตแพทย์นัดหมาย
  6. ได้รอยยิ้มในฝัน พร้อมรับรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟัน

จัดฟันใส

 

ซึ่งการดูแลโดยทันตแพทย์ในทุกสเตปของการรักษาด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง โดยข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจน มีดังนี้

  • ทันตแพทย์วางแผนการรักษาร่วมกับระบบซอฟต์แวร์เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และออกแบบการรักษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล 
  • ทันตแพทย์ติดตามผลในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการจัดฟันใส และได้ผลลัพธ์หลังการรักษาตามที่ต้องการอย่างแน่นอน
  • ทันตแพทย์ทุกท่านต้องได้รับการเทรนนิ่งก่อนเริ่มทำเคสจัดฟันใส จึงมั่นใจได้ว่าฟันของคุณจะเคลื่อนที่ไปตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน

ทุกขั้นตอนในการรักษาด้วย จัดฟันใส Käse Aligner ดูแลโดยทันตแพทย์ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะทันตแพทย์เป็นเสมือนสถาปนิกที่จะมาออกแบบรอยยิ้มของคุณ ด้วยนวัตกรรมการจัดฟันใส Käse Aligner เริ่มตั้งแต่การวางแผนและออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ พร้อมติดตามผลลัพธ์ตลอดระยะเวลาในการจัดฟันใส จนกว่าคุณจะได้รอยยิ้มในฝันมาครอบครอง

 

Recommended Posts